VÝSTAVA LETNÍCH KLAUZUR STUDENTŮ SCHOLASTIKY

03.07.2015 — 02.08.2015

O výstavě

Konference stylů

Výstava vybraných prací studentů Scholastiky, Galeri 1. Patro


Tato letní výstava v Galerii 1. Patro je již několikátou prezentací děl studentů Scholastiky směrem k široké veřejnosti. Nezávislá vzdělávací platforma Scholatika vyrůstá ze zkušeností se současnou českou i zahraniční uměleckou scénou a snahy reflektovat aktuální dění. Scholastika přináší originální, nové a přitom praktické přístupy opřené o kvalitní technické zázemí a angažování výrazných osobností z oblastí výtvarného umění, designu a teorie. Své studenty se vždy snažíme aktivovat k vlastním specifickým řešením díla, ať již z oblasti výtvarného umění nebo designu. Výstavní praxe, tedy instalace a prezenatce, je pro studenty nezastupitelnou zkušeností v metodice vzdělávání. Přesto se výstava Konference stylů snaží o víc než jen o klauzurní prezenatci uplynulého semestru.

Místnosti galerie vždy poodkrývají vzájemnou komunikaci jednotlivých médií a stylů (oborů?). Děje se tak díky průhledům a překrývání nainstalovaných prací. Objekt “Vlajky státu” nás nechává prohlížet skrze sebe na obrazy na stěně, za šaty pověšenými na štendru se promítá video. Jedno instalované zákoutí nás odkazuje na další a další, reagují na sebe a dochází tak ke zmíněnému konferenčnímu vztahu.

Výstava, protože není “jen” klauzurní prezentací, nereprezentuje čistý průřez všemi obory. Nejsou zde prezentováni všichni studenti. Vybíráme zajímavé práce, stavíme je do vhodných pozic, propojujeme je. Výstava komunikuje s divákem, jeho samotného staví do pozice v níž by měl vnímat nejen svým zrakem ale i svou představivostí a zkušenostmi.


Kurátoři výstavy:
Evžen Šimera a Ondřej Brody

                                                                                                                                                                                                                     

scholastika-vystava-letnich-klauzur-20151.galerie1patro-glr-detail-610x458.jpg