V roce 2006 založil Petr Šimon Galerii 5. Patro v roce 2011 přejmenovanou na Galerii 1. patro, soukromou galerii, zaměřenou na současné české a světové umění a fotografii. Galerie se v průběhu své existence stala pozitivně a široce vnímanou součástí české scény současného umění. Dosud uskutečnila téměř 60 výstav, tematických, skupinových a samostatných s umělci užšího výběru galerie. Program galerie osciluje mezi fotografií a výtvarným uměním a prezentuje umělce všech generací. Galerie se účastnila tuzemských veletrhů Art Prague, Prague Foto a Brno Art Fair. Galerie se od počátku zaměřila na ediční činnost. K doprovodu vybraných výstav vznikly edice na DVD, katalogy a grafické listy.


loga.jpg

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY:STANISLAV KOLÍBAL / SPOJITOSTI

 

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY: MÍLA PRESLOVÁ – OKAMŽIK