ANALOGIE A ANACHRONISMY

04.09.2014 — 27.09.2014

O výstavě

Výstava je souborem objektů a instalací, který zahrnuje jednak práce v Praze dosud nevystavené, ale je současně také malou retrospektivou autora. Vystavu vymezují pojmy "analogie" a "anachronismy", jež naznačují jeden z podstatných pohledů na vystavená díla. Analogie je možností srovnávat dvě různé věci na základě nějaké podobnosti. Analogie je určitým způsobem jak k věcem přistupovat a jak jim rozumět. Anachonismus můze být chápán nejen jako označení čehosi zastaralého v novějším kontextu, ale také bez tohoto hodnotícího hlediska jako používání prvků či forem bez ohledu na jejich časové zařazení. Mohla by analogie být analogická s anachronismy, mohou anachronismy být analogiemi?