EVŽEN ŠIMERA / PROJDI STĚNOU JAKO OBRAZEM

14.05.2014 — 28.06.2014

O výstavě

Evžen Šimera si na výstavu v Galerii 1. patro přizval Terezu Fišerovou a vznikl nejen osobní dialog. Hlas si vzájemně propůjčují obrazy s videem, kapky s kaktusy, tyče s malbami. V prostoru historického bytu vznikají situace a spíše než s předměty je divák konfrontován se vztahy.

Tři části výstavy spolu na první pohled nesouvisí, přesto lze vysledovat jednotný motiv vzpomínání. Dokumentace performance je vzpomínkou per se. Podobně projekce záběru na sladce dortové obrazy je upomínkou, která nahrazuje pohled na skutečné malby visící v její těsné blízkosti. S jistým druhem vzpomínání pracují i dvě místnosti s kaktusy. Monumentální plochy obrazů zachycují předměty stojící přímo před nimi a jedna místnost je zároveň vzpomínkou na tu druhou.

 K čemu nás ale Evžen Šimera vyzývá? Jak se prochází obrazem?  Jak se prochází stěnou jako obrazem? A jak se vůbec člověk může v obraze pohybovat? Zjednodušeně můžeme mluvit o jakémsi přemístění našeho těla do prostoru, nebo přesněji do plochy obrazu. Jakkoli se tak stáváme součástí výjevu, nevnímáme jednotlivé jeho části nově, zůstává nám jedna jediná podoba každé zachycené věci, kterou předem určil malíř. Pří „průchodu“ obrazem nemáme možnost měnit zobrazené. Co se může proměnit, jsou vztahy uvnitř obrazu. Analogicky by šlo říci, že v prostoru galerie nehledáme různé podoby jednotlivých předmětů, trojrozměrné objekty neobcházíme. Spíše lze mluvit o výjevech či konstelacích, které se uvnitř výstavní síně postupně objevují, které divákovým průchodem získávají nové vztahy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

pozvanka-el-03-kopie.galerie1patro-glr-detail-610x458.jpg