MARTIN GERBOC/JSEM SVÉ TĚLO

30.04.2015 — 30.05.2015 

Kurátor: Petr Vaňous

O výstavě

Martin Gerboc (1971) patří mezi výrazné autory česko-slovenské scény. Vedle řady aktivit se věnuje také vytváření obrazu. Ten je pro něho především polemickou a kritickou platformou. Polemika i kritika vložená do samotné konstituce obrazové skladby je vždy spravedlivě namířena dvojím směrem – na sebe sama a na rámec, v kterém ono „já“ existuje a které spoluvytváří, tedy na společnost, na její reflexi i její interpretaci. Vizuální jazyk Gerboce syntetizuje filosofická a básnická východiska. Cílem je obraz, jenž různým způsobem probouzí diváka z letargie, pasivity, apatie apod. Uvědomit si určitou skutečnost v jejím pravé podobě, může přivodit „šok z prozření“. S touto metodou, s metodou stupňované dramatizace, pracuje právě Martin Gerboc. Výstava posledních jeho děl směřuje k průzkumu lidského těla jako specifické předmětnosti, o které zároveň nemůžeme říci, že by byla „pouze nějakou věcností“. Nejlépe to asi vyjádřil Gabriel Marcel slovy: „Moje tělo není nějakou věcí, kterou mám; jsem své tělo.“ A právě v tomto vztahu k vlastní i cizí tělesnosti, spočívá jeden z klíčů k mnoha důležitým otázkám, jež projasňují současnost i minulost lidského jedince, byť by se zdála sebetemnější. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

m.gerboc-g.1-p.galerie1patro-glr-detail-610x458.jpg