ŠTĚPÁN GRYGAR

04.06.2015 — 27.06.2015 

Kurátor: Jiří Ptáček

O výstavě

Fotograf Štěpán Grygar se ani v situaci, kdy se fotografie ocitla ve stavu po fotografii, nevzdal svých základních východisek ve spontánní a přímočaré interakci mezi fotografujícím subjektem a prostředím. Jeho praxe vychází z tradice moderního flanérství. Grygarovy snímky vznikají z pozice chodce a v reakci na zpozorované detaily města.

Jeho zvyk nazývat výstavy pouze vlastním jménem a vročením k tomuto nepřímo odkazuje: je Grygarovým upozorněním na význam časového kontinua i kontinuálního fotografování. Výstava je pro něj v tomto smyslu příležitostí stanovit časový úsek, v jeho rámci  zpětně projít nastřádané fotografie a vyhodnotit možnost jejich uzavření do menších, vzájemně korespondujících celků.

Grygar není dokumentarista, nezajímá ho výjimečná událost či situace, ale konfigurace prvků, jež při zběžném pohledu považujeme za banální. Mezilidské interakce víceméně přehlíží, přitahují ho jejich příčinná i náhodná rezidua. Fotografii často vnímá jako obraz – jako obraz, který bychom považovali za abstraktní, nebýt neodbytné přítomnosti reálné předlohy. Koloristické, kompoziční a texturální kvality jeho snímků přitom určuje pouze nejobyčejnějšími fotografickými postupy - nastavením obdélné výseče závěru a ostřením.  

Takový je normcore podle Štěpána Grygara. Poselstvím jeho snímků je jakási uvědomělá lehkost bytí. Samozřejmost a radost z vizuálně působivých obrazů vytažených z nejvšednějších, nepřipravovaných setkání. Podobně vznikají i zátiší. Otevře šuplík s ústřižky barevných papíru a fotografuje jejich náhodná, kvazimodernistická seskupení.

 

                                                                                                                                                                                                                              Jiří Ptáček

                                                                                                                                                                                                                     

s.grygar-g1p-el.galerie1patro-glr-detail-610x458.jpg